Psycholoog

foto-tbv-website Mijn naam is Sabina Thonhäuzer. Ik ben in 1960 in Amsterdam geboren en ben moeder van twee dochters.
Februari 1987 ben ik aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) afgestudeerd als psycholoog, in de richting Klinische Psychologie.
Vervolgens heb ik gewerkt voor enkele instellingen en eerstelijnspraktijken.

Begin 2009 heb ik besloten in Bennekom mijn eigen praktijk op te zetten. Dit is tevens de hoofdlocatie van de praktijk.
Daarnaast heb ik tot en met december 2016 gewerkt voor ISIS Eerstelijnspsychologie, locatie Duiven. Hoewel deze franchise-onderneming is opgehouden te bestaan, heb ik de locatie in Duiven tot mei 2018 behouden, onder de naam ‘Psychologenpraktijk Thonhäuzer’.
Van juli 2017 tot augustus 2022 heb ik ook gewerkt op een locatie in Ede en wel in het Medisch Centrum Maandereng.

In de loop der jaren heb ik mij o.a. geschoold in Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Mindfulness, EMDR en ACT (voor uitleg, zie ‘Behandelvormen‘).

Sinds 1989 sta ik geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog oftewel GZ-psycholoog. Dit is een beschermde titel voor een universitair geschoolde psycholoog die staat geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).