Kwaliteit

Door het bijwonen van symposia, congressen en studiebijeenkomsten, het volgen van cursussen (bij- en nascholing), collegiale intervisie en het bijhouden van mijn vakliteratuur houd ik mijn vakkennis up-to-date. Dit wordt eens in de 5 jaar ook getoetst bij de herregistratie van mijn kwalificatie als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG).
Binnen de behandeling gebruik ik methodieken die ‘evidence based’ zijn of ‘best practice’. De effectiviteit van de behandeling ‘meet’ ik in samenspraak met u af aan de mate waarin uw behandeldoelen zijn bereikt. Tegenwoordig wordt hierbij ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Met ingang van 1 januari 2017 is dit (vanuit overheidswege) voor 15% van mijn caseload verplicht.

Lidmaatschappen

  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

registerpsycholoog-nip

  • VEN (Vereniging EMDR Nederland)

emdr_website

logo-psyzorg-geldersevallei