Tarief en vergoeding

De kosten voor een psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden geheel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarde is dat u een geldige verwijzing heeft van uw arts en er (vermoedelijk) sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-stoornis). U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen. Wel valt de behandeling onder het wettelijk eigen risico voor alle zorg uit het basispakket. Voor 2024 is dit € 385 per kalenderjaar.

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg te vallen dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Na het eerste gesprek zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt € 132,24 per individuele sessie (gesprek van 45 minuten). Kosten voor testgebruik of E-health zijn daarbij niet inbegrepen.

Informatie over de betalingsvoorwaarden of annuleren vindt u onder het hoofdstuk ‘Algemeen’.