Werkwijze

Tijdens het aanmeldingsgesprek worden (telefonisch) een aantal gegevens genoteerd en wordt een intakegesprek gepland.
Daarna ontvangt u per e-mail de bevestiging hiervan en wordt u eraan herinnerd om bij het eerste gesprek de verwijzing van de huisarts, een (geldig) legitimatiebewijs en uw zorgpas mee te nemen. Middels een tweede e-mail ontvangt u de link naar de online in te vullen klachtenlijst (de zgn. ROM, Routine Outcome Monitoring); voor deze laatste heb ik uw geboortedatum en uw BSN nodig.

Tijdens het intakegesprek worden de problemen geïnventariseerd, formuleren wij gezamenlijk het behandeldoel, worden ‘de huisregels’ doorgenomen en worden er in overleg met u vervolgafspraken ingepland.
Over het algemeen is de behandeling kortdurend, maximaal ongeveer 8-10 sessies.
Mocht tijdens het intakegesprek duidelijk worden dat uw problematiek niet thuis hoort binnen de GBGGZ, dan wordt dit uiteraard tijdig met u besproken en kan in onderling overleg besloten worden om u te laten doorverwijzen.
Onderdeel van de behandeling is vaak het maken van ‘huiswerk’. Ook wordt er gebruik gemaakt van E-health; op uw eigen account bij Embloom worden regelmatig informatieve artikelen, filmpjes en oefeningen klaargezet, of wordt u een zelfhulpmodule aangeboden (bijv. gericht op angst en paniek, piekeren of depressie).

Mocht u tijdens de behandeling een opmerking over de behandeling of de behandelaar hebben wordt u verzocht dit met mij te bespreken. Zie ‘Klachten‘.

Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd de ROM-lijst nogmaals in te vullen en bespreken wij de resultaten.
Ook wordt u gevraagd naar uw tevredenheid over de behandeling en de behandelaar; hiertoe kunt u online een vragenlijst invullen. Tevens kunt u uw tevredenheid invullen op Zorgkaart Nederland.
Verder wordt de afsluitende brief voor uw huisarts opgesteld en wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de inhoud hiervan.