Klachtenregeling

Als Gezondheidszorgpsycholoog ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen).
Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of mijn bejegening dan nodig ik u uit om dit allereerst met mij te bespreken. Als dit voor u onvoldoende oplevert kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP.
Sinds 1 oktober 2022 is de NVGzP gefuseerd met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ook het NIP kent een klachtenprocedure.

De NVGzP en het NIP maken samen deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.