Samenwerking

logo-psyzorg-geldersevallei

Ik ben lid van de vereniging PsyZorg Gelderse Vallei. Dit is een vereniging vóór en van Vrijgevestigde Gezondheidszorgpsychologen, Psychotherapeuten, Orthopedagoog-generalisten en Kinder- en Jeugdpsychologen NIP werkzaam in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) in deze regio.

PsyZorg Gelderse Vallei zet zich in voor:

  • het bevorderen en veilig stellen van laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige, niet institutionele geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, instellingen, gemeenten en andere organisaties betrokken bij de GGZ in de regio Gelderse Vallei

Een voorbeeld van zo’n organisatie is Het Platform GGZ. Binnen dit platform wordt, samen met de Huisartsengroep Gelderse Vallei, Pro Persona, Pro Persona Connect en andere organisaties gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op GGZ in de Gelderse Vallei. Ook wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot afspraken rond het implementeren van behandelrichtlijnen, zorgpaden en ‘best practices’.

PsyZorg Gelderse Vallei heeft afspraken gemaakt met de Huisartsengroep Gelderse Vallei over uitwisseling van informatie betreffende verwijzingen (en terugverwijzingen) en de behandeling. Uw toestemming hiervoor blijft van belang!
Ook zijn er afspraken gemaakt over de invulling van consultatie tussen de aangesloten huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en de zorgaanbieders van PsyZorg.
Door leden van PsyZorg Gelderse Vallei wordt bij- en nascholing gegeven aan de huisartsengroep, sociale teams en Centrum Jeugd en Gezin (CJG).