Vergoede zorg

De kosten voor een psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden geheel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarden:
– u heeft een geldige verwijzing van uw (huis)arts
– er is (vermoedelijk) sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (er is sprake van een DSM-stoornis)
U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen. Wel valt de behandeling onder het wettelijk eigen risico voor alle zorg uit het basispakket. Voor 2024 is dit € 385 per kalenderjaar.

De maximale tarieven kunt u vinden op de site van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) onder ‘Tariefbeschikking TB/REG-24627-02  – Bijlage 1’.