Niet vergoede zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg te vallen dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Tijdens het eerste gesprek zullen hier afspraken over worden gemaakt.
Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt in 2024 €132,24 per individuele sessie (gesprek van 45 minuten).

Welke zorg wordt niet vergoed vanuit de GGZ?

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ.
Deze zorg kan vaak wel vergoed worden via de huisarts, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet. Soms kan de zorg vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar en/of raadpleeg de polisvoorwaarden.

 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen