Behandelvormen

In de behandeling staat de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) centraal. Bij zowel angst- als stemmingsproblematiek is CGT een bewezen effectieve psychologische behandeling. Bij traumagerelateerde problematiek is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) de meest effectieve behandelmethode. Hieronder vindt u meer informatie over CGT en EMDR.

CGT
Cognitieve gedragstherapie is een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele problemen. Het is een geïntegreerde behandeling die is voortgekomen uit de gedragstherapie (GT) en de cognitieve therapie (CT).

In de gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedrag dat emotionele problemen in stand houdt. Zo krijgen mensen met angstklachten vaak de opdracht om situaties die ze vanwege hun angst uit de weg gaan, juist stapsgewijs op te zoeken via gestructureerde therapieoefeningen. Mensen met stemmingsklachten krijgen veelal de opdracht om stapsgewijs meer activiteiten te ondernemen die ze voldoening geven. In andere gevallen bestaat gedragstherapie uit het aanleren van nieuwe vaardigheden om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties.
In de cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken van cliënten. Met behulp van gestructureerde oefeningen leren cliënten hun eigen gedachten die ten grondslag liggen aan hun negatieve gevoelens op te sporen en te toetsen op hun logische houdbaarheid. Zo nodig worden deze gedachten vervangen door meer reële gedachten.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Het kan gaan om een eenmalige schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand, plotseling verlies van een dierbare. Maar ook voor andere gebeurtenissen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pestervaringen of medische ingrepen, en waarbij het denken aan deze gebeurtenissen in het hier-en-nu nog steeds een emotionele reactie oproept, kan EMDR worden gebruikt. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van een bewegend lampje). Het natuurlijk verwerkingssysteem, dat geblokkeerd kan zijn geraakt als gevolg van een traumatische gebeurtenis, wordt door toepassing van EMDR gestimuleerd. Hierdoor treedt er een versneld verwerkingsproces op van de nare gebeurtenis uit het verleden. De traumagerelateerde klachten verminderen hierdoor.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de VEN (Vereniging EMDR Nederland).