Problemen

Binnen Psychologenpraktijk Thonhäuzer bied ik Generalistische Basis GGZ aan volwassenen vanaf 18 jaar (vnl. individueel).
De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, ook wel Basis GGZ) betreft meer kortdurende psychologische zorg bij lichte tot matig ernstige, en matig complexe psychische problemen.

Problemen die binnen mijn praktijk behandeld kunnen worden zijn (in alfabetische volgorde):

 • Angst- en spanningsproblemen (bijv. faalangst, benauwdheid, paniek, sociale angst)
 • Burn-out/overspannenheid
 • Depressie/stemmingsproblemen
 • Eenzaamheid
 • Eetproblemen (licht)
 • Gedragsproblemen
 • Identiteitsproblemen (onzekerheid, negatief zelfbeeld)
 • Impuls- en agressieproblemen waaraan onverwerkt ‘oud zeer’ ten grondslag ligt
 • Levensfaseproblematiek
 • Lichamelijke problemen (bijv. onverklaarbare hoofdpijn, vermoeidheid, rugpijn, maagpijn)
 • Perfectionisme, piekeren, schuldgevoelens
 • Posttraumatische stressklachten
 • Psychische problemen verbonden aan het werk, studie of werkeloosheid
 • Opvoedproblemen
 • Relatieproblemen
 • Rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen
 • Slaapproblemen
 • Traumagerelateerde problemen

U kunt voor uw problemen niet bij mij terecht wanneer er sprake is van:

 • Alcohol- of drugsverslaving
 • Crisissituatie
 • Ernstige eetstoornis
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige relatie- of gezinsproblematiek
 • Psychotische stoornissen
 • Suïcidegevaar
 • Problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een lange of intensieve behandeling noodzakelijk is