Vergoede zorg

De kosten voor een psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden geheel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarden:
– u heeft een geldige verwijzing van uw (huis)arts
– er is (vermoedelijk) sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (er is sprake van een DSM-stoornis)
U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen. Wel valt de behandeling onder het wettelijk eigen risico voor alle zorg uit het basispakket. Voor 2021 is dit € 385 per kalenderjaar.

Voor 2021 zijn de maximale tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit):

Code Prestatie Minuten Tarief
180001 Kort 294  €              522,13
180002 Middel 495  €              885,01
180003 Intensief 750  €           1.434,96
180005 Onvolledig  €              228,04