Vergoede zorg

De kosten voor een psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden geheel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarden:
– u heeft een geldige verwijzing van uw (huis)arts
– er is (vermoedelijk) sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (er is sprake van een DSM-stoornis)
U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen. Wel valt de behandeling onder het wettelijk eigen risico voor alle zorg uit het basispakket. Voor 2019 is dit € 385 per kalenderjaar.

Voor 2019 zijn de maximale tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit):

Code Prestatie Minuten Tarief
180001 Kort 294  €              507,62
180002 Middel 495  €              864,92
180003 Intensief 750  €           1.356,25
180005 Onvolledig  €              207,19